iPod shuffle

  http://www.apple.com/jp/ipodshuffle/
  1G で 16,980円.

  B0007DGQIU
  http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B0007DGQIU/todaysnonsenc-22/ref=nosim/
  アップルコンピュータ
  ASIN: B0007DGQIU
  16,980 円